Ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα “Artecitya. Envisioning the City of Tomorrow (2014-2018)” και ο Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος θα βρίσκεται εκεί για την εγκατάστασή του με τίτλο “HomeLand” που ξεκίνησε το 2015.

Η εγκατάσταση “HomeLand” αποτελεί εκθεσιακή παράθεση μίας συλλογής δειγμάτων χώματος (Land), το οποίο μεταφέρουν/προσφέρουν ένα πλήθος συμμετεχόντων από χώρους που θεωρούν ως χώρο καταγωγής/πατρίδα (Home). Τα δείγματα χώματος, μέσω της πανάρχαιας τεχνικής υγρής σύνθλιψης (ramming), πακτώνονται (molding) και εγκιβωτίζονται (casting) ως μόνιμα εκθέματα στις εσοχές (φατνώματα) του τοίχου που χωρίζει το συγκρότημα του Goethe-Institut Thessaloniki από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η επαφή διάφορων κοινωνικών ομάδων με την αρχέγονη και συμβολική υλικότητα του χώματος (εδάφους), η γνωριμία και εργαστηριακή εμπειρία με την διαδικασία χύτευσης και εκμάγευσης και, συνάμα, η κατασκευή ενός διαδυκτιακού χώρου που φιλοξενεί τα σχετικά στοιχεία λειτουργώντας ως πανανθρώπινος διαδραστικός δίαυλος επικοινωνίας (portal).

artecitya_homeland_1

Σε οπτικό επίπεδο, οι ετερογενείς χρωματικές αποχρώσεις του χώματος, όπως συμπυκνώνεται στα φατνώματα του τοίχου, συνθέτει ένα γιγάντιο ψηφιδωτό γήινων αποχρώσεων που δεν προτίθεται να κατασκευάσει μνημείο κοινής θέασης στον εξωτερικό χώρο, αλλά αυτή η μεταμόρφωση του «τοίχου» σε εδαφολογικό χάρτη να δημιουργήσει μια βιωματικά πολυεπίπεδη αισθητική εμπειρία.

Αποτελεί ταυτόχρονα και εργαλειοθήκη για έρευνα (κοινωνιολογική, εθνογραφική, ανθρωπολογική, γεωλογική), καθώς η οργάνωση ενός μηχανισμού επικοινωνίας και πρόσκλησης συμμετοχής προς συνεργάτες του Goethe-Institut Thessaloniki, πολίτες, οργανισμούς και το ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης θα ενεργοποιήσουν ένα παγκόσμιο δίκτυο σχετικά με την ταυτότητα, προέλευση και καταγωγή της δωρεάς. Ο τοίχος σταματά να είναι ένα τυφλό όριο και γίνεται portal – μια πύλη, πόρτα στον κόσμο. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να προσκαλούνται να δώσουν δείγματα χώματος έως ότου να συμπληρωθούν οι 4600 εσοχές που σε συνδυασμό με το συμπληρωματικό ηλεκτρονικό υλικό, αποτελούν ένα πρωτότυπο υλικό μετά-αντικείμενο που προσφέρει ανοιχτό πεδίο για μετέπειτα έρευνα σε πολλούς τομείς των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Artecitya. Envisioning the City of Tomorrow (2014-2018)», που διοργανώνει το Goethe-Institut Thessaloniki σε συνεργασία με το ArtBOX.gr| Creative Arts Management, με την υποστήριξη του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

www.artecitya.gr/goethes-dream.html
www.artecitya-homeland.gr

artecitya_homeland_2