Η Nitra Gallery εκτός από το πλούσιο εκθεσιακό πρόγραμμα Σύγχρονης Τέχνης που παρουσιάζει στους δύο χώρους της (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), στοχεύει στην ανάδειξη των Ελλήνων και Ξένων καλλιτεχνών που εκπροσωπεί στο διεθνείς εκθέσεις τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Screen Shot 2018-01-24 at 7.03.15 PM 21 – 24 Ιουνίου 2018 // Booth A6

Screen Shot 2018-01-24 at 7.00.24 PM 17 – 21 Ιανουαρίου 2018 // Booth P8 > Art Projects

Screen Shot 2018-01-24 at 7.03.15 PM 26 – 28 Μαΐου 2017 // Booth A5

Screen Shot 2018-01-24 at 7.22.17 PM 26 – 29 Μαΐου 2016 // Booth E3

Screen Shot 2018-01-24 at 7.28.07 PM 5 – 7 Σεπτεμβρίου 2015 // Booth A5

Screen Shot 2018-01-24 at 7.22.17 PM 4 – 7 Ιουνίου 2015 // Booth H5

Screen Shot 2018-01-24 at 7.22.17 PM 15 – 18 Μαΐου 2014 // Booth G2