Η Νitra στην Αθήνα

Mourning Play
Thomas Hutton, Clementine Keith-Roach, Christopher Page 

 .
Εγκαίνια: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διάρκεια: 28 Σεπτεμβρίου – 28 Οκτωβρίου 2017

 

 

Christopher Page, Penumbra, 2014
*Christopher Page, Penumbra, 2014

Η Nitra στη Θεσσαλονίκη

Αλεξία Ξαφοπούλου
Cloud in the Room

 
Εγκαίνια: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, 20.00
Διάρκεια: 4 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2017
Alexia Xafopoulou, C.I.T.R. 101, 2016
* Αλεξία Ξαφοπούλου, C.I.T.R. 108, ακρυλικό σε καμβά, 2017