Η Νitra στην Αθήνα

Viktor Koen
Bestiary 

Εγκαίνια: Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου, 20.00
Διάρκεια: 23 Νοεμβρίου – 6 Ιανουαρίου 2018

*Viktor Koen, Empusa, 2017, 73 x 50 cm,
archival print on Fine Art paper, ed.1:3

 Η Nitra στη Θεσσαλονίκη

 Πάνος Φαμέλης
Matter of Process

Εγκαίνια: Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, 20.00
Διάρκεια: 10 Νοεμβρίου – 9 Δεκεμβρίου 2017

* Πάνος Φαμέλης_“Untitled / dark Sky, draft 3”, 2016, oil on canvas on wood, 170 x 200cm