Η Νitra στην Αθήνα

Michel Lamoller

A depthless world

Διάρκεια: 8 Φεβρουαρίου – 5 Απριλίου 2018

*Fragment (Brick wall), archival print on fine art paper, 74x55x5 cm, 2017

 

Η Nitra στη Θεσσαλονίκη

Kατερίνα Ζαφειροπούλου / Γιώργος Τσεριώνης

Sample Enviroments

Διάρκεια: 15 Μαρτίου – 21 Απριλίου 2018