Irini Gonou
Michel Lamoller
Kalliopi Lemos
Anabel Leiner
Yorgos Maraziotis
Maria Paschalidou
Theo Prodromidis
Alexia Xafopoulou
Theodoros Zafeiropoulos